Agenturer

INGVAR INGRIDS AB har sedan 1973 konstruerat och byggt nyckelfärdiga anläggningar för processventilation.

Egentligen är företaget ett agenturföretag, men på grund av produkternas speciella karaktär, krävs omfattande "konsultation" vilket innebär att även totala lösningar ingår i programmet.

Tack vare våra agenturer har vi i många fall importerat spetsteknologi inom process-ventilation och bygger i vår verkstad aggregat för speciella lufthanteringsområden.

I vårt agentur-program ingår bl a följande ledande företag:

Continental Industrie S.A,   CORAL S.p.A,    NUAIRE Ltd,   Bonotec AG,     

Teloni Bresciani,    Ametek Rotron Inc.

Depureco är ett systerföretag till CORAL S.p.A och tillverkar industrivakuum som dammsugare.

Se länkar här till vänster.

Vår Agenturlista för utskrift finns här