INGVAR INGRIDS AB har sedan 1973 konstruerat och byggt nyckelfärdiga anläggningar för processventilation.

Egentligen är företaget ett agenturföretag, men på grund av produkternas speciella karaktär, krävs omfattande "konsultation" vilket innebär att även totala lösningar ingår i programmet.

Tack vare våra agenturer har vi i många fall importerat spetsteknologi inom process-ventilation och bygger i vår verkstad aggregat för speciella lufthanteringsområden.

I vårt agentur-program ingår bl a följande ledande företag:

CORAL S.p.A, LEINI, ITALIEN.

Coral är en ledande tillverkare av industrifläktar, filter samt utrustning för inre och yttre miljö. Särskilda program för träförädlings-, mekanisk verkstads- och lackeringsindustri. Coral har specialutrustning för luftrening med våt-, torr- och elektrostatiska filter varav flera versioner utrustade med HEPA (Absolut) filter.

Egen tillverkning av filterenheter. Utsugsarmar

Coral:s systemavdelning arbetar med support för speciellt svåra applikationer.

 

 

CORAL S.P.A

Spåncykloner med fläkt vid

Valåsens sågverk Karlskoga.

Continental Industrie SA, Villeurbanne, Frankrike

Europas största tillverkare av flerstegs blåsmaskiner/ vakuum-alstrare för luft och gashantering.

Inom processindustrin.

I Sverige säljs CI:s produkter till bl a pappers-industri, mekanisk verkstadindustri, gruvindustri och reningsverk.

 

 

 Ametek Rotron Inc, New York. USA

Ledande amerikans tillverkare av sidkanalfläktar. Tillverkar blåsmaskiner/ vakuumalstrare från ett par m³/h till över tusen m³/h. Finns i explosionsskyddat utförande.

Rotron har utvecklat speciella system för oljefria blås-och torkningsanläggningar med "luftknivar" och materialtransport . Remshanteringssystem med Venturi-ejektorer utan skador på det transporterade materialet.

Teloni Bresciani

Vi arbetar med att introducera en helt ny produkt som kommer att revolutionera ventilationssystem i gruvor och tunnlar.

Bresciani har utvecklat ett system för ihopfogning av ventilationskanaler. Det baseras på en koppling med intern tätning. Det ger näst intill 0% läckage, mindre friktion, mindre tuber, mindre vikt och viktigast av allt energiförbrukningen minskas kraftigt.

 

 

Bonotec AG, Konolfingen, Schweiz

 

Bonotec utvecklar och tillverkar sandwishpaneler med olika typer av isolering innesluten i galv, rostfri eller pulverlackerad plåt med vilket vi konstruerar och bygger specialaggregat för alla processer.

Aggregat byggs upp i alla storlekar avsett för livsmedelsindustri, kemteknisk industri och luftkonditioneringsanläggningar med speciella krav. Panelerna även lämpliga för tillverkning av större trummor.

 

Enviroquip International, Ohio, USA.

EnviroQuip levererar utrustning för syresättning ock flotation av avloppsreningsanläggningar.

Företaget har tagit fram avancerade system av byggbara moduler som ger oss möjlighet att erbjuda spetsteknologi även för mindre reningsverk.

 

 

 

 

 Till första sidan

 

 

NUAIRE Ltd ,Caerphilly,Wales

Ett av europas största fläktföretag med inriktning på Axial-fläktar, takfläktar, ventilationsaggregat, komfortventilation. 

För ventilation av stora industrier såväl som små enfamiljshus.

Bilden visar Ecosmart Destratifier som är en serie med fläktar för att rotera luften i lokalen. Kapacitet 2-7,5m³/s