Teloni Bresciani

TELONI BRESCIANI

Vi arbetar med att introducera en helt ny produkt som kommer att revolutionera ventilationssystem i gruvor och tunnlar.

Bresciani har utvecklat ett system för ihopfogning av ventilationskanaler. Det baseras på en koppling med intern tätning. Det ger näst intill 0% läckage, mindre friktion, mindre tuber, mindre vikt och viktigast av allt energiförbrukningen minskas kraftigt.