">

Continental Industrie SA, Villeurbanne, Frankrike

Europas största tillverkare av flerstegs blåsmaskiner/ vakuum-alstrare för luft och gashantering inom processindustrin. 

Ingvar Ingrids AB säljer CI:s produkter till bl a gruvindustri, pappers-industri, mekanisk verkstadindustri,  och reningsverk.

Dessa maskiner är mycket lämpade för pneumatisk transport och i ännu högre grad för centraldammsugning.

Broschyr: Centrifugal blowers & Exhausters pdf 892kb

 Kontaktinfomation.

http://www.continental-industrie.se

http://www.continental-industrie.com

www.continental-industrie.de