Till första sidan

Funktion

Karakteristik

Tryckfall

Ingvar Ingrids AB

Sörvik 771 92 Ludvika

Tel 0240 39225 Fax: 0240 39568 Epost: Info@Ingrids.se

CORAL försöker hela tiden att hitta bättre lösningar och produkter för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Nödvändigheten att skydda arbetsplatsmiljön och att garantera absolut säkerhet för arbetaren är klart för alla. CORAL arbetar sedan länge i den riktningen, med att utveckla och studera bättre och bättre produkter.

Evolution ø150 mm hängande version.

ERBJUDANDE Klicka på länken för att komma till vårt introduktionserbjudande.

EVOLUTION: Evolution no-smoke självbärande utsugsarm representerar den bästa tekniska lösningen för utsug av: svetsrök, gas, ångor, aerosoler, oljedimma, damm, etc.

UTVECKLAD ENLIGT GÄLLANDE LAGAR:

Evolution no-smoke har designats och byggts helt enligt riktlinjer gällande arbetsplatssäkerhet för farliga ångor och substanser i arbetsmiljön.

Funktionsprincip

Den smutsiga luften sugs in genom den ledade huven och upp genom rören (galvaniserade, rostfria, målade i skraptålig färg eller i aluminium). Luften sugs ut till en högeffektiv fläkt eller in i ett centralt utsugssystem, och vidare till eventuella filterenheter. Rören och huven är sammankopplade med speciella externa kopplingsanordningar som Coral har patenterat och en högresistent flexibel slang NO-SMOKE FLEX som tillåter lätt och enkel rörelse av armen. Evolution no-smoke armen är också utrustad med ett roterande lager som gör det möjligt att vrida armen i 360° om den är monterad så att den kan röra sig fritt. Luften flyter fritt inuti armen och hindras därför inte av interna leder eller upphängningsarmar. På grund av den korta slanglängden i böjarna är tryckförlusterna betydligt lägre än andra liknande system på marknaden. Låga tryckförluster = mindre effektbehov i fläkten och det ger lägre energikostnad; lägre lufthastighet; lägre ljudalstring.

Evolution ø150 mm

1

Evolution No-Smoke armar anslutna till samlingsrör

2

Patronfilter AIR ALT

3

Sugfläkt med ljudbox